Có 1 kết quả:

chủ quan

1/1

chủ quan

giản thể

Từ điển phổ thông

chủ quan