Có 1 kết quả:

chủ mưu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người chủ yếu tính toán sắp đặt mưu kế. Pháp luật đặc chỉ người xúi giục, sai khiến kẻ khác đồng lõa phạm tội.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứng ra sắp đặt tính toán.