Có 1 kết quả:

cử chỉ

1/1

cử chỉ

giản thể

Từ điển phổ thông

cử chỉ, cử động, hành động