Có 1 kết quả:

nghệ an

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tỉnh ở Bắc Trung phần Việt Nam. Thơ Cao Bá Quát có câu: » Ngân thay cái mũi vô duyên, câu thơ thị xã con thuyền Nghệ an «.

Một số bài thơ có sử dụng