Có 1 kết quả:

cửu hạn phùng cam vũ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chịu nắng hạn lâu ngày mừng gặp được mưa lành. Tỉ dụ ước nguyện từ lâu bây giờ được thỏa, vui mừng khôn xiết. ◎Như: bốn điều đắc ý trên đời là: “cửu hạn phùng cam vũ, tha hương ngộ cố tri, động phòng hoa chúc dạ, kim bảng quải danh thì” 久旱逢甘雨, 他鄉遇故知, 洞房花燭夜, 金榜掛名時.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nắng cạn lâu ngày, ý nói chờ đợi lâu ngày mà được thoả lòng.