Có 1 kết quả:

cửu viễn

1/1

cửu viễn

giản thể

Từ điển phổ thông

từ xa xưa