Có 1 kết quả:

yêu ma

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bé nhỏ, nhỏ xíu. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Yêu ma trùng điểu cao phi tận” 么麼虫鳥高飛盡 (Bát muộn 撥悶) Những côn trùng bé nhỏ đều bay đi hết.

Một số bài thơ có sử dụng