Có 1 kết quả:

nghĩa mẫu

1/1

nghĩa mẫu

giản thể

Từ điển phổ thông

mẹ nuôi