Có 1 kết quả:

ô quỷ

1/1

ô quỷ

giản thể

Từ điển phổ thông

chim bói cá