Có 1 kết quả:

phạp nguyệt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên riêng gọi tháng tư âm lịch. § “Phạp” 乏 nghĩa là thiếu, gọi là “phạp nguyệt” 乏月 vì ở tháng này, lúa mùa đông đã hết mà lúa mới chưa chín.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ tháng tư âm lịch ( vì ở tháng này, lúa mới chưa có mà lúa cũ đã hết ).