Có 1 kết quả:

lạc quan

1/1

lạc quan

giản thể

Từ điển phổ thông

lạc quan, nhiều hy vọng