Có 1 kết quả:

ất thái

1/1

ất thái

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ê-te

Một số bài thơ có sử dụng