Có 1 kết quả:

khất hưu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xin được thôi việc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xin được thôi việc.