Có 1 kết quả:

khất thải

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xin vay tiền.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hỏi xin vay tiền.