Có 1 kết quả:

nhũ ung

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bệnh nhọt ở vú.