Có 2 kết quả:

nhũ chấpnhũ trấp

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Sữa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước sữa. Sữa.