Có 1 kết quả:

nhũ ngưu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Con bê sữa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con bò non, con bê.