Có 1 kết quả:

nhũ ung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh nhọt ở vú.