Có 1 kết quả:

nhũ đường

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chất ngọt trong sữa (tiếng Pháp: lactose).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chất ngọt trong sữa, tức chất ( Lactose ).