Có 1 kết quả:

kiền nguyên thi tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên tập thơ chữ Hán của Minh đô vương Trịnh Doanh.