Có 2 kết quả:

càn trạchkiền trạch

1/2

càn trạch

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Theo tập quán xưa, “càn khôn” 乾坤 đại biểu cho nam và nữ, cho nên trong hôn lễ nhà trai (nhà chú rể) gọi là “càn trạch” 乾宅.

kiền trạch

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà trai, nhà chú rể.