Có 2 kết quả:

can tịnhkiền tịnh

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Sạch sẽ, thanh khiết. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Na thị mại đích yên chi đô bất can tịnh, nhan sắc dã bạc” 那市賣的胭脂都不乾淨, 顏色也薄 (Đệ tứ thập tứ hồi) Sáp bán ở hiệu không sạch, màu lại chóng bay.
2. Hết sạch, không có dư thừa. ◎Như: “tha ngạ đắc tương sở hữu đích thái đô cật can tịnh liễu” 他餓得將所有的菜都吃乾淨了.
3. Hoàn toàn, cả. ◇Tây du kí 西遊記: “Nhược chuyên dĩ tương mạo thủ nhân, can tịnh thác liễu” 若專以相貌取人, 乾淨錯了 (Đệ nhất bát hồi).
4. Xong, cho rồi, liễu kết. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Yếu tượng chỉ quản giá dạng náo, ngã hoàn phạ tử ni, đảo bất như tử liễu can tịnh” 要像只管這樣鬧, 我還怕死呢, 倒不如死了乾淨 (Đệ nhị thập hồi) Cứ rắc rối mãi thế này, tôi lại sợ chết à? Thà chết đi cho xong chuyện.
5. Hình dung giải quyết xong xuôi, hoàn hảo.◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Cánh bất như Bảo nhị da ứng liễu, đại gia vô sự, thả trừ liễu giá kỉ cá nhân, giai bất đắc tri đạo, giá sự hà đẳng đích can tịnh” 竟不如寶二爺應了, 大家無事, 且除了這幾個人, 皆不得知道, 這事何等的乾淨 (Đệ lục thập nhất hồi) Không bằng để cậu Bảo ứng nhận, chẳng ai vướng bận gì cả. Vả lại trừ mấy người này ra, không còn ai biết, như thế thì có phải tốt đẹp hoàn hảo không nào.
6. Xinh đẹp, thanh tú (tướng mạo). ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Tha sanh đích đảo dã can tịnh, chủy nhi dã đảo quai giác” 他生的倒也乾淨, 嘴兒也倒乖覺 (Đệ ngũ thập lục hồi) Trông hắn cũng xinh xắn, ăn nói cũng lém lỉnh đấy.
7. Trong sạch (quan hệ nam nữ). ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Thùy gia một phong lưu sự? Biệt thảo ngã thuyết xuất lai, liên na biên đại lão da giá ma lợi hại, Liễn thúc hoàn hòa na tiểu di nương bất can tịnh ni” 誰家沒風流事? 別討我說出來, 連那邊大老爺這麼利害, 璉叔還和那小姨娘不乾淨呢 (Đệ lục thập tam hồi) Nhà nào mà chẳng có chuyện phong lưu? Đừng để tôi phải nói ra. Ngay ông Cả phủ bên kia cũng là tay đáo để, thế mà chú Liễn dám tằng tịu với dì bé đấy!
8. Tỉnh táo. ◇Thẩm Đoan Tiết 沈端節: “Muộn tửu cô châm, bán huân hoàn tỉnh, can tịnh bất như bất túy” 悶酒孤斟, 半醺還醒, 乾淨不如不醉 (Hỉ oanh thiên 喜鶯遷, Từ 詞).

Một số bài thơ có sử dụng

kiền tịnh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sạch sẽ gọn gàng

Một số bài thơ có sử dụng