Có 1 kết quả:

loạn tả

1/1

loạn tả

phồn thể

Từ điển phổ thông

viết lung tung, viết ngoáy