Có 1 kết quả:

loạn xạ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bắn bừa bãi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bắn bừa bãi, không cần nhắm và không biết có trúng hay không.

Một số bài thơ có sử dụng