Có 1 kết quả:

loạn ngôn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nói bậy bạ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói bậy bạ.