Có 1 kết quả:

loạn thuyết

1/1

loạn thuyết

phồn thể

Từ điển phổ thông

nói vô căn cứ