Có 1 kết quả:

sự tình

1/1

sự tình

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sự tình

Từ điển trích dẫn

1. Tình hình thật tế của sự vật. ◇Bắc sử 北史: “Khúc tận sự tình, nhất vô di ngộ” 曲盡事情, 一無遺誤 (Dương Uông truyện 楊汪傳) Bày tỏ chu đáo mọi tình huống thật sự, không chút nào sai sót.
2. Sự việc (chỉ những hiện tượng hoặc hoạt động trong đời sống tự nhiên của con người). ☆Tương tự: “sự kiện” 事件, “sự nghi” 事宜, “sự vụ” 事務. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Thùy tri tiếp tiếp liên liên hứa đa sự tình, tựu bả nhĩ vong liễu” 誰知接接連連許多事情, 就把你忘了 (Đệ nhị thập lục hồi) Ai ngờ liên miên bao nhiêu sự việc, thành thử quên mất (cái hẹn gặp) cháu.
3. Sự lí nhân tình. ◇Hán Thư 漢書: “Trẫm thừa tiên đế thịnh tự, thiệp đạo vị thâm, bất minh sự tình” 朕承先帝盛緒, 涉道未深, 不明事情 (Thành đế kỉ 成帝紀) Trẫm nối công nghiệp lớn của vua trước, kinh lịch chưa sâu, không rõ sự lí nhân tình.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Diễn biến của một sự việc. Bài Phú Hỏng thi của Trần Tế Xương có câu: » Thi là thế sự tình là thế, hỏi chuyện cùng ai «.