Có 1 kết quả:

sự tích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc đã qua nhưng còn để lại dấu vết trong sách vở hoặc miệng đời.