Có 1 kết quả:

ngũ luân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Năm bực quan hệ của người thời xưa là: vua tôi, cha con, anh em, vợ chồng và bầu bạn “quân thần, phụ tử, huynh đệ, phu phụ, bằng hữu” 君臣, 父子, 兄弟, 夫妻, 朋友.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Năm mối ăn ở quan trọng, gồm Quân thần, Phụ tử, Phu phụ, Huynh đệ và Bằng hữu.

Một số bài thơ có sử dụng