Có 1 kết quả:

ngũ hình

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Năm hình phạt thời cổ: tội chết, tội đi đày không hạn kì, tội đi đày có hạn kì, tội giam và tội phạt tiền.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Năm cách trừng phạt kẻ có tội thời trước, gồm tội chết, tội đi đày suốt đời, tội đi đày một thời gian, tội giam và tội phạt tiền.

Một số bài thơ có sử dụng