Có 1 kết quả:

ngũ gia

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên một loài cây trên núi, vỏ rất thơm, gọi là “ngũ gia bì” 五加皮, dùng để ngâm rượu, rất quý. Rượu này gọi là “ngũ gia bì tửu” 五加皮酒.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài cây trên núi, vỏ rất thơm, gọi là Ngũ gia bì, dùng để ngâm rượu, rất quý. Rượu này gọi là Ngũ gia bì tửu.