Có 1 kết quả:

ngũ vị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Năm vị, gồm “điềm, toan, khổ, lạt, hàm” 甜, 酸, 苦, 辣, 鹹 (ngọt, chua, đắng, cay, mặn).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Năm vị, gồm Tân, Toan, Cam, Khổ và Hàm ( cay, chua, ngọt, đắng và mặn ) » Dâng hương ngũ vị, tụng kinh tam thừa « ( Phan Trần ).

Một số bài thơ có sử dụng