Có 1 kết quả:

ngũ quý

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Năm đời cuối của Trung Quốc thời cổ, gồm Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán và Hậu Chu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Năm triều đại của Trung Hoa, gồm Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán và Hậu Chu. » Lại trong Ngũ Quý tang thương cũng dài « ( Đại Nam Quốc Sử ).