Có 1 kết quả:

ngũ phương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Năm hướng, gồm “đông, tây, nam, bắc và trung ương” 東, 西, 南, 北, 中央.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Năm hướng, gồm Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung ương.