Có 1 kết quả:

ngũ tạng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh từ Đông y, chỉ năm cơ quan bên trong thân thể con người, gồm Tâm, Can, Tì, Phế và Thận ( tim, gan, dạ dày, phổi và thận ).