Có 1 kết quả:

ngũ tạng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Năm cơ quan trong thân thể con người, gồm “tâm, can, tì, phế, thận” 心, 肝, 脾, 肺, 腎 (tim, gan, dạ dày, phổi và thận).