Có 1 kết quả:

ngũ sắc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Năm màu chính, gồm “thanh, hoàng, xích, bạch, hắc” 青, 黃, 赤, 白, 黑 (xanh, vàng, đỏ, trắng, đen). ☆Tương tự: “ngũ thải” 五彩.
2. Phiếm chỉ các loại màu sắc.
3. Thần sắc. ◎Như: “ngũ sắc vô chủ” 五色無主 thần sắc bất định.
4. Đông y chỉ năm thứ khí sắc phản ánh của năm tạng trên mặt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Năm màu chính, gồm Hắc, Bạch, Hoàng, Thanh và Hồng, tức đen, trắng, vàng, xanh và đỏ.

Một số bài thơ có sử dụng