Có 1 kết quả:

á ma

1/1

á ma

giản thể

Từ điển phổ thông

cây gai