Có 1 kết quả:

á đông

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đông bộ Á Châu.
2. Tên thành thị ở phía nam Tây Tạng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng phía đông của châu Á.