Có 1 kết quả:

á lịch san đại đại đế

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng Pháp: Alexandre Le Grand (356-323, trước CN).