Có 1 kết quả:

á tế á

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dịch âm tiếng Anh "Asia": “Á-tế-á” 亞細亞 tức là Á Châu.