Có 1 kết quả:

đầu
Âm Hán Việt: đầu
Unicode: U+4EA0
Tổng nét: 2
Bộ: đầu 亠 (+0 nét)
Lục thư: chỉ sự
Nét bút: 丶一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

1/1

đầu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bộ đầu

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Một trong 214 bộ thủ chữ Hán.

Từ điển Thiều Chửu

① Không có ý nghĩa gì.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở trên cùng. Phần trên cùng — Tên một trong các bộ chữ Trung Hoa.