Có 1 kết quả:

vong mệnh

1/1

vong mệnh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trốn đi nơi khác khi có hoạn nạn

Từ điển trích dẫn

1. Sửa tên tuổi đi trốn tránh. ☆Tương tự: “đào vong” 逃亡, “độn tích” 遁跡.
2. Người đi trốn tránh.
3. Kẻ liều lĩnh làm điều phạm pháp, không kể tới mạng sống.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mất mạng. Chết — Liều chết. Liều mạng. Ta thường đọc trại thành Văng mạng.

Một số bài thơ có sử dụng