Có 1 kết quả:

hưởng phúc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Được phúc, đời sống yên vui sung sướng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Được sống trong sự may mắn tốt lành.