Có 1 kết quả:

kinh sư

1/1

kinh sư

giản thể

Từ điển phổ thông

kinh đô