Có 1 kết quả:

kinh thành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Kinh đô 京都, Kinh sư 京師. » Kinh thành tấp nập ra vào « ( Thơ cổ ).