Có 1 kết quả:

kinh đô

1/1

kinh đô

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

Kyoto (Nhật Bản)

Từ điển trích dẫn

1. Đô thành lớn trong nước.
2. Thủ phủ một nước.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi đông đúc, vua đặt triều đình.

Một số bài thơ có sử dụng