Có 1 kết quả:

nhân môn

1/1

nhân môn

giản thể

Từ điển phổ thông

mọi người