Có 1 kết quả:

nhân sâm

1/1

nhân sâm

giản thể

Từ điển phổ thông

nhân sâm