Có 1 kết quả:

nhân tình

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tình cảm biểu hiện. ◎Như: “nan quái tha thương tâm, giá dã thị nhân tình chi thường” 難怪他傷心, 這也是人情之常 chẳng lấy làm lạ anh ấy đau lòng, đó chỉ là sự bày tỏ tình cảm bình thường của người ta.
2. Thế tình, tình thường của người đời. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Thế sự đỗng minh giai học vấn, Nhân tình luyện đạt tức văn chương” 世事洞明皆學問, 人情練達即文章 (Đệ ngũ hồi 第五回) Thế sự tinh thông đều (nhờ vào) học vấn, Nhân tình lịch duyệt mới (đạt tới) văn chương.
3. Tình nghĩa, giao tình, tình bạn. ◇Tây du kí 西遊記: “Tha hựu thị sư phụ đích cố nhân, nhiêu liễu tha, dã thị sư phụ đích nhân tình” 他又是師父的故人, 饒了他, 也是師父的人情 (Đệ nhị thập ngũ hồi) Vả lại họ là bạn cũ của sư phụ, tha cho họ hay không, đó là tùy theo tình nghĩa của sư phụ (đối với họ).
4. Lễ vật đem tặng. ◇Thông tục biên 通俗編: “Dĩ lễ vật tương di viết tống nhân tình” 以禮物相遺曰送人情 (Nghi tiết 儀節) Đem lễ vật tặng nhau gọi là tống “nhân tình”.
5. Ứng thù, giao tiếp (cưới hỏi, tang điếu, lễ mừng...). ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Chúng lân xá đấu phân tử lai dữ Vũ Tùng nhân tình” 眾鄰舍鬥分子來與武松人情 (Đệ nhị thập tứ hồi) Hàng xóm láng giềng góp tiền đặt tiệc thết đãi Võ Tòng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Những điều cảm thấy trong lòng người. Hát nói của Tản Đà có câu: » Vị tất nhân tình giai bạch thuỷ « ( chưa hẳn tình người đều như giòng nước bạc ). Đừng lầm Nhân tình với tình nhân ( người yêu ) — Nhân tâm thư thiết, quan pháp như lôi: Lòng người là sắt phép công là lò.( Nhị độ mai ).

Một số bài thơ có sử dụng